Avtomobil mumu qabları

  • Metal Tin Cans-Container for packaging Car Wax and Polish

    Avtomobil Balmumu və Polşa qablaşdırmaq üçün metal qalay qutular-konteyner

    Səth baxımında etibarlı mütəxəssislər - VESLEE Inc - orijinal pasta mum qablaşdırma istədikdə, yenilikçi vida üst mum qalayına görə tanınan mükafat qazanan bir paket yaratmaq üçün bizimlə çalışdılar. VESLEE-nin paketi, ticarət metal qablaşdırma üçün dizayn və yenilikçi mükəmməlliyi tanıyan illik mükafat olan "İlin Can" mükafatı olaraq qəbul edildi.